نویسنده = علیرضا فلاح
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر تلقیح باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 59-71

10.22092/sbj.2015.102226

لاله فریدیان؛ هوشنگ خسروی؛ علیرضا فلاح؛ محمد‌آقا لطف‌الهی