نویسنده = لیلا عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. پیامدآتش‌سوزی و کاربری‌های جنگل و چراگاه بر فراوانی مزوفون خاک در شهرستان بدره- استان ایلام

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-192

10.22092/sbj.2019.118572

لیلا عزیزی؛ مسعود بازگیر؛ مجید میراب بالو؛ محمد میرزایی حیدری