نویسنده = امیر لکزیان
تعداد مقالات: 3
2. بررسی فعالیت و پایداری آنزیم لاکاز آزاد تثبیت شده در حضور کانی‌های مونتموریلونیت و زئولیت

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-13

10.22092/sbj.2017.113095

حدیثه رحمانی؛ امیر لکزیان؛ علیرضا کریمی؛ اکرم حلاج نیا