مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

در مقاله مروری حاضر سعی شده است تا تاریخچه و اهمیت بیولوژی خاک، پژوهش­ها و فعالیت­های انجام شده در ایران در خصوص بیولوژی خاک و نیز خواص بیولوژیک خاک­های کشور منعکس گردد. همچنین ارتباط خواص زیستی خاک با ویژگی­های خاک، اقلیم و پوشش نباتی ارایه شده است. سپس ویژگی­های زیستی خاک­های غالب کشور مطرح و در ادامه نتایج پژوهش­ها در راستای استفاده از پتانسیل زیستی خاک در کشاورزی، بؤیژه تولید و تجاری سازی دانش فنی کودهای زیستی ارایه گردیده است. همچنین فهرست و ویژگی­های میکروارگانیسم­های مفید خاکزی جمع آوری شده از خاک­های کشور که در قالب بانک میکروبی وجود دارند، ذکر شده است. در نهایت پتانسیل­ها و ظرفیت­های تولید و مصرف کودهای زیستی در کشور و نیز   اولویت­ها و چالش های پیش روی بیولوزی خاک مورد بحث و بررسی قرار گفته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on soil biology and biological properties of soils in Iran

نویسندگان [English]

  • H. Besharati 1
  • N. Aliasgharzad 2
  • K. Khavazi 1
  • H. AsadiRahmani 1
چکیده [English]

This review attempts to reflect the history and importance of soil biology and the biological properties of soils in Iran. This paper also aims to extensively evaluate the biological characteristics of soil with respect to some features of soils, climate and vegetation. Then, the biological properties of the dominant soils in Iran are mentioned.  Research findings about the possibility of using the soil biological potentials in agriculture, especially production and commercialization of technological knowledge of bio-fertilizers are discussed. Furthermore, the list and characteristics of useful soil microorganisms that exist in the country in a form of “Microbial Bank” are mentioned. Finally, the potentials and capacities of production and consumption of bio-fertilizers, the priorities and challenges encountered in the field of soil biology in the country are discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • mycorrhiza
  • Azotobacter
  • Rhizobium
  • Thiobacillus