کلیدواژه‌ها = ورمی کمپوست
تعداد مقالات: 3
2. بررسی افزایش وزن و برخی شاخص‌های رشد کرم خاکی در ورمی کمپوست حاصل از کودهای آلی مختلف

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 29-36

10.22092/sbj.2017.113118

محمد عثمان امراء؛ عباس بیابانی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ موسی الرضا وفائی تبار


3. اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و ورمی کمپوست روی عملکرد بیولوژیک و جذب عناصر غذایی کم مصرف ارقام گندم ’بهار و شیراز‘

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 45-57

10.22092/sbj.2015.102225

جمال شیخی؛ عبدالمجید رونقی؛ نجفعلی کریمیان؛ مهدی زارعی؛ جعفر یثربی