کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 6
1. اثر ورمی‌کمپوست و قارچ رایزوفاگوس ایررگولاریس بر عملکرد، جذب عناصر غذایی و محتوای کلروفیل دو رقم گندم

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 149-161

10.22092/sbj.2018.115690

جمال شیخی؛ عبدالمجید رونقی؛ نجفعلی کریمیان؛ مهدی زارعی؛ سید مجید موسوی


4. ارزیابی تأثیر کودهای زیستی و محلول‌پاشی بور بر عملکرد دانه ماش در شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 179-186

10.22092/sbj.2016.105968

محمدحسن نوریان؛ حمیدرضا ذبیحی؛ میثم اویسی


5. اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و ورمی کمپوست روی عملکرد بیولوژیک و جذب عناصر غذایی کم مصرف ارقام گندم ’بهار و شیراز‘

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 45-57

10.22092/sbj.2015.102225

جمال شیخی؛ عبدالمجید رونقی؛ نجفعلی کریمیان؛ مهدی زارعی؛ جعفر یثربی


6. تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار (Glomu. mosseae و G. etunicatum) بر جذب عناصر غذایی و تولید ریزغده در گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت سیب‌زمینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-69

10.22092/sbj.2013.120921

خسرو پرویزی؛ فرشاد دشتی؛ محمود اثنی‌عشری؛ فرهاد رجالی؛ مهرداد چایچی