کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر بقایای آلی مختلف بر برخی خصوصیات و روند تغییرات عناصر‌غذایی در فرآیند تولید ورمی‌کمپوست

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 185-194

10.22092/sbj.2018.115700

فرناز هوشیار جبل کندی؛ علی عباسپور؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ حمیدرضا اصغری


3. بررسی تأثیر تلقیح باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 59-71

10.22092/sbj.2015.102226

لاله فریدیان؛ هوشنگ خسروی؛ علیرضا فلاح؛ محمد‌آقا لطف‌الهی