کلیدواژه‌ها = کلونیزاسیون ریشه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر باکتری حل کننده فسفر و قارچ میکوریزا بر شاخص‌های رشدی گیاه اسفرزه در شرایط شور

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-102

10.22092/sbj.2019.118976

احمدرضا دهقانی تفتی؛ سهراب محمودی؛ حسینعلی علیخانی؛ معصومه صالحی