نویسنده = مهرشاد براری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ‌های میکوریزی بر خصوصیات ریشه گندم در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-155

10.22092/sbj.2019.118568

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی


2. اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر رشد و عمکرد گندم در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 49-66

10.22092/sbj.2017.113121

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی