نویسنده = فرانک مشبکی اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. اثر باکتری، اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی و نانو ذرات سیلیکون بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 43-54

10.22092/sbj.2018.117146

فرانک مشبکی اصفهانی؛ آرزو طهمورث پور؛ مهران هودجی؛ میترا عطاآبادی؛ احمد محمدی


2. جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد اگزو پلی ساکارید بومی خاک‌های شور

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 37-47

10.22092/sbj.2017.113119

فرانک مشبکی اصفهانی؛ آرزو طهمورث پور؛ مهران هودجی؛ میترا عطاآبادی