نویسنده = احمد اصغرزاده
تعداد مقالات: 1
1. اثر روش‌های کاربرد باکتری‌های افزاینده رشد گیاه بر تولید گندم در شرایط شوری خاک

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 189-202

10.22092/sbj.2017.109316

علیرضا توسلی؛ احمد اصغرزاده؛ صدقعلی زمانی