نویسنده = مسعود طبری کوچکسرایی
تعداد مقالات: 1
1. کارایی تلقیح ریزوباکتری Pseudomonus putida 169بر بهبود برخی صفات رویشی نهال‌ استبرق (Calotropis procera Ait.) تحت تنش خشکی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 107-116

10.22092/sbj.2016.105961

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی