نویسنده = محمد حسین بهمنی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق

دوره 2، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 79-86

10.22092/sbj.2014.101506

محمد حسین بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری‌کوچکسرایی