نویسنده = فرهاد آذرمی
تعداد مقالات: 2
2. جداسازی باکتری‌های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌ها

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 173-186

10.22092/sbj.2015.100867

فرهاد آذرمی؛ وحید مظفری؛ پیمان عباس‌زاده دهجی؛ محسن حمیدپور